VOA CONSUMENTENRECHT KEURMERKHerroeping Formulier Internet aankoop www.greatwhitehosting.nl/shopGeachte Great White Hosting,
Goudrenet 18
5401 LZ Uden
support@greatwhitehosting.nl
06-20019980


L.S.,
Ondergenoemde, bericht u hierbij dat de overeenkomst tot koop/verkoop van de hieronder genoemde product(en) of tot levering van de hieronder genoemde dienst(en), per onmiddellijk wordt herroepen:
Dit op basis van de wet Koop op afstand zoals deze aangeeft, binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde product of de dienst.
Het betreft het volgende geleverde Product/dienst,

Datum van het geleverde product/dienst was:
De reden van de herroeping:


Met vriendelijke Groet,