VOA CONSUMENTENRECHT KEURMERKHerroeping Formulier Internet aankoop www.audio4all.nlGeachte Audio4all,
Dragonder 13
5554 GM Valkenswaard
info@audio4all.nl
06-11270853


L.S.,
Ondergenoemde, bericht u hierbij dat de overeenkomst tot koop/verkoop van de hieronder genoemde product(en) of tot levering van de hieronder genoemde dienst(en), per onmiddellijk wordt herroepen:
Dit op basis van de wet Koop op afstand zoals deze aangeeft, binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde product of de dienst.
Het betreft het volgende geleverde Product/dienst,

Datum van het geleverde product/dienst was:
De reden van de herroeping:


Met vriendelijke Groet,