VOA CONSUMENTENRECHT KEURMERK


Wie is eigenlijk VOAKeurmerk?

VOA Keurmerk is een initiatief van Incascom.nl, VOA Keurmerk is geen stichting, VOAkeurmerk is een site die webshophouders die eerlijk zaken willen doen registreert .

De verkoper wil het product niet terugnemen (binnen 14 dagen), omdat de verpakking kapot is. Mag dat?

Ook als de verpakking kapot is, moet de verkoper het product terug nemen. Je hebt immers het recht om een product tot op een zekere hoogte uit te proberen. In ieder geval zo ver als dat je dat in de winkel ook zou kunnen doen. Uitproberen mag, zolang het product maar geen schade of gebruikssporen krijgt. Bij schade aan het prduct zelf kan de winkelier een vergoeding vragen, omdat het product niet meer als nieuw te verkopen is. Om een product te kunnen beoordelen, moet het uit de verpakking gehaald worden. Het kan zo zijn dat daarbij de verpakking kapot gaat. De webwinkelier kan wel eisen dat indien rederlijkerwijs mogelijk de vepakking onbeschadigd en origineel is. Met andere worden: maak de verpakking voorzichtig open en doe dat eventueel op de juiste manier. Een kapotte verpakking kan echter nooit een reden zijn om een product te weigeren, ook als de verpakking onnodig vernield is. Het is de vraag of de winkelier hier ook een vergoeding voor kan vragen. Het antwoord op deze laatste vraag is niet te geven.

Wat moet ik zelf betalen als ik een product binnen 14 dagen terug stuur?

Je hoeft als koper alleen de kosten van de retourzending te betalen. De verzendkosten van de heenzending moet de verkoper namelijk gewoon vergoeden.

Waarom moet de mogelijkheid worden geboden om de algemene voorwaarden uit te printen en op slaan?

Alleen op deze manier heeft de consument de mogelijkheid om te laten zien welke algemene voorwaarden van toepassing waren op het moment dat de overeenkomst werd afgesloten. Als de algemene voorwaarden in de tussentijd gewijzigd zijn, kan de consument bewijzen dat die algemene voorwaarden niet van toepassing op hem of haar waren.

Moet ik betalen als ik mijn product terug stuur naar de verkoper?

De verkoper mag hoogstens de verzendkosten voor het product in rekening brengen.

Als ik een vliegticket heb gekocht, mag ik dan binnen 14 werkdagen mijn geld terugvragen?

Nee! Let op: er moet sprake zijn van een consumentenkoop! Dat houdt dat er een roerend goed, een product, verkocht moet worden door een professionele verkoper door een consument. Een vliegticket is geen roerend goed. De verkoop van een vliegticket op internet is trouwens niet eens een overeenkomst op afstand. Het valt namelijk onder een uitzondering (de uitzonderingen staan in artikel 7:46i lid 3 BW).

Ik heb een toegangskaartje gekocht voor een evenement zoals een voetbalwedstrijd of een concert. Kan ik dit binnen 14 dagen retourneren?

Nee, voor toegangskaartjes geldt het herroepingsrecht niet. De wet sluit producten, of in dit geval de vordering op de toegang tot een evenement uit. Zodra je iets koopt met een startdatum of een vaste datum waarop iets plaatsvindt, vervalt het recht van retour. De webwinkelier moet dit wel vervmelden, hij is namelijk verlicht om een melding te maken over het wel of niet gelden van het recht van retour/ herroepingsrecht.

Als iemand door fraude van mijn creditcard gebruik maakt een bestelling plaats, moet ik dan toch betalen?

Nee, hier is artikel 7:46g BW van toepassing. Als je een consument bent dan kan je in dit geval niet tot betaling worden verplicht, behalve als dit frauduleuze gebruik aan jouw kan worden toegerekend. Jij moet dus bewijzen dat iemand jouw creditcardgegevens heeft gestolen en daarmee een bestelling heeft gemaakt.

Wanneer is er geleverd?

Nieuwe leveringsregels De nieuwe consumentenwet (ingegaan op 13 juni 2014) schrijft voor dat een pakketje bij de koper zelf afgeleverd moet worden. Of bij een door hem aangewezen derde. Dat wil zeggen dat iemand die iets koopt, ook een alternatief adres op mag geven, zoals een kantooradres of het adres van een jarige waar het pakketje meteen naar toegestuurd mag worden. Leveren bij de buren Het pakket, zonder toestemming van de koper, af laten leveren bij de buren, is daarom nog geen levering. Als de koper daardoor het pakketje nooit ontvangt, is dit het risico van de webwinkel. Als webwinkelier zul je dan het product opnieuw moeten versturen. Wat je natuurlijk wel kunt doen, is expliciet om toestemming vragen of het pakketje ook bij de buren afgeleverd mag worden. Daarmee zijn die buren opeens een door de koper aangewezen derde, geworden. Als je dit doet door middel van een tickbox, door een vakje dat aangevinkt kan worden, zorg er dan wel voor dat de koper zelf dat hokje aanvinkt. Anders is het namelijk niet aangewezen. Aanwijzen impliceert een expliciete of nadrukkelijke handeling of mededeling. Bij de leverancier Zolang het pakje nog bij de leverancier is of bij een postkantoor of postpunt om de hoek, is het pakketje ook nog niet geleverd. In dat geval is het nog steeds bij de leverancier en de leverancier is niet een door de koper aangewezen derde. Zodra de koper het pakketje wel in ontvangst heeft genomen of zelf heeft opgehaald bij het postpunt, is het pakketje geleverd. De consument kan dan niet meer zeggen het pakketje niet (juist) ontvangen te hebben. 14 dagen termijn Het is belangrijk om te weten wanneer een pakketje is afgeleverd, om te weten wanneer de 14 dagen bedenktijd van het ontbindingsrecht beginnen te lopen. En dus, zoals eerder aangegeven, voor het bewijs of een pakje wel door de koper is ontvangen. Afspraken en administratie Maak goede afspraken met leveranciers. Zorg dat zij de pakketjes niet ergens anders afleveren dan jij met hen hebt afgesproken. Verschillende leveranciers bieden bijvoorbeeld de optie om pakketjes expliciet wel of niet bij buren af te leveren. Pakketjes die bij een postpunt terechtkomen, liggen daar vaak ook maar tijdelijk en worden vervolgens weer teruggestuurd. Zijn pakketjes bezorgd, houd daar dan een goede administratie van bij. Zorg dat je van de bezorgdienst bewijs krijgt waar en wanneer het pakketje is afgeleverd, zodat je kunt controleren of het goed is gegaan.

Ik heb een waardevol product besteld voor een stuntprijs. Na bevestiging van mijn bestelling kreeg ik bericht van de webshop dat er een fout is gemaakt en dat de prijs toch niet klopt. Kan ik nu toch nakoming vorderen tegen betaling van de stuntprijs?

Dat hangt ervan af. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding (zie artikel 6:217 BW). Voor de geldigheid hiervan is vereist dat de wil en verklaring van degene die aanbiedt en degene die aanvaardt met elkaar overeenstemmen. Als dit niet het geval is is er geen sprake van een geldig aanbod/aanvaarding en dus is er geen koopovereenkomst tot stand gekomen. Het verzenden van een bevestiging doet hier niet aan af. Maar ondanks het ontbreken van wilsovereenstemming, kan de webshop toch gehouden worden het product tegen de stuntprijs te leveren, indien er gerechtvaardigd vertrouwen bestaat aan de kant van de consument (zie artikel 3:35 BW). De vraag is dan of de consument op het moment van bestelling er vanuit mocht gaan dat het aanbod juist was. Is dit het geval, dan is er toch een overeenkomst tot stand gekomen. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddeld ge´nformeerde consument. Indien meteen duidelijk sprake is van een prijsfout, had de consument moeten begrijpen dat sprake was van een vergissing in het aanbod. Indien dit niet meteen duidelijk is, maar het verschil in prijs zo aanzienlijk is dat er reden is tot twijfel over de juistheid, dan dient de consument onderzoek te verrichten (zie artikel 3:11 BW)Ook hier is het versturen van een bevestiging niet relevant bij de beoordeling van het gerechtvaardigd vertrouwen.

Het VOAkeurmerk

  Shop Keuring
  Site Plugin
  Certificaat Pagina
  Klanten recensies
  Eigen Alg.Voorw.
  Reageren op Klanten recensies
  Vrij VOAlogo gebruik
  Aanpassen Site Plugin
  Statistieken Pagina
  Wanbetaler database
  €2,50 excl. btw P./maand    

Recensie Programma

  • Klanten kunnen dmv bestelnummer een recensie plaatsen
  • Reageren op recensie
  • Recensies plaatsen dmv plugin op uw webshop
  • Recensies in en uit schakelen
  •